GLOG

GLOG (Crataegus) je rod grmova ili niskih stablašica iz porodice ruža (Rosaceae). U prirodi najčešće nailazimo na dvije vrste gloga – bijeli glog (Crataegus monogyna) i crveni glog (Crataegus oxyacantha). Glavna razlika između njih je to što su  listovi kod crvenog gloga dublje urezani, a crveni plod (gloginja) koji dozrijeva više